Зареждане...

Декларация за Поверителност

Каква информация събираме ?

1. Лична инфорамция

За да използвате нашите услуги и бъдем максимално полезни, при проблеми или въпроси, свързани с използваната от вас услуга, ние се нуждаем от информация, като: име и фамилия, адрес, e-mail и телефонен номер. Хостлайн Груп ЕООД се задължава да не предоставя каквато и да е информация на трети лица, с изключение на случаите свързани със съдебни постановления или след писмено нареждане на държавни органи.

2. Анонимната информация

Събираните анонимни данни, включват посетените в Hostline.bg страници, IP адрес и вид на браузъра. Информацията се събира посредством cookies или други системи за анализиране. Вижте още за бисквитките от тук.

3. За какво се използва събраната информация?

Информацията която събираме може да бъде използвана по следните начини:
 • Подобряване на нашия уебсайт
 • Подобравяне на Вашия опит при работа със сайта ни
 • Изпращане на периодични имейли (това включва, изпращане на информация отнасяще се до услугите които използвате)
 • Подобравяне облужването на клиенти

4. Съхранение и защита на личните данни

Относно изискванията на общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, ние взимаме всички възможни мерки и признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни.

 • Всички данни се въвеждат онлайн в нашата система през защитен протокол SSL (Security Socket Layer).
 • Всички данни, които събираме се съхраняват на сървъри в дейта центрове с високо ниво на сигурност, управлявани изцяло от нас и изискващи специален тип удостоверяване.
 • Личните данни се съхраняват до тогава до когато Вашият профил е активен. При деактивиране на профилът, данните се съхраняват ограничен период от време, за изпълнение на целите за които са събрани.
 • Използваме външна платформа за обработка на плащания с кредитни и дебитни карти. Платформата не съхранява и използва личната информация за други цели.
 • Вие имате достъп и право да редактирате Вашите лични данни 24/7/365. В случай, че желаете всички Ваши данни да бъдат заличени при нас, може да използвате формата за контакт. При заявка за заличаване на данните, може да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност, с лицето за което се отнася заявката.
 • Хостлайн Груп ЕООД не притежава или управлява използването на данни на клиента, съхранявани при използването на нашите услуги.
 • Хостлайн Груп ЕООД не следи какви клиентски данни се предоставят от клиенти използващи нашите услуги.
 • Тъй като Хостлайн Груп ЕООД не събира и следи използването на лични данни, същият не действа в качеството си на администратор на лични данни.
 • Клиентът е администратор на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация.
 • Хостлайн Груп ЕООД не носи отговорност за съдържанието на личните данни, съхранявани на нашите сървъри, по преценка на клиента, както и за тяхното използване или разпространяване от клиента.


При използване услугите на Хостлайн Груп ЕООД Вие посочвате, че сте съгласен с Декларацията за поверителност.
* Хостлайн Груп ЕООД си запазва правото да променя декларацията за поверителност по всяко време и без предупреждение. Моля следете тази информация редовно.